De bestuursleden van de Stichting "En-Passant"
Voorzitter

Ilse van Loo – Remijn

Veerweg 55, 4471 NB te Wolphaartsdijk;

tel : 0113-581720 of 06-29145144;

e-mail: ilsevanloo-remijn@planet.nl

www.inenuitdekunst.nl

Secretaris
Frida van Overbeeke - Verschuur
Indira Gandhilaan 4, 4463 JG te Goes;
tel.: 0113-228793
e-mail:  info@fridainbeelden.nl 
 www.fridainbeelden.nl 
 
Penningmeester

Bram van Overbeeke

Indira Gandhilaan 4, 4463 JG te Goes

tel.: 0113 – 228793

e-mail:  bramvo@zeelandnet.nl 

En - Passant

Stichting "En - Passant"

 “En - Passant “ is een platform voor beeldend kunstenaars die willen getuigen van eigen inzicht, eigen identiteit, eigen vormgeving.

"En – Passant" organiseert daartoe "Goes En – Passant".

 

Doelstellingen:

·        kunstenaars de mogelijkheid bieden om nieuw werk aan een groot publiek te tonen;

·        de expositiemogelijkheden voor beeldende kunstenaars in Zeeland verruimen;

·         de belangstelling voor beeldende kunst en andere kunstvormen (zoals muziek, dans, theater, dichtkunst, literatuur, film) door stimulansen vergroten;

·        kunst toegankelijk maken voor iedereen;

·         de exposities laagdrempelig houden.

 

Realisatie van "Goes En - Passant"

Een jaarlijks terugkerende expositie in de Goese binnenstad. Het werk van de deelnemende kunstenaars is vier weken te zien in de étalages van verschillende Goese winkeliers. Zo kan het winkelende Goese publiek "en passant" kennis maken met kunst. Na de tentoonstelling in de étalages worden de kunstwerken, aangevuld met nog andere werken van de deelnemende kunstenaars, drie weken tentoongesteld in de Grote Kerk van Goes.

 

Financiering:

De financiering geschiedt door de deelnemers zelf.

Sponsors: Stichting Goes Marketing (folders voor de "kunstroute").

 

Vereisten aan de beeldend kunstenaar die deel neemt aan dit project:

·        zich verenigen met de doelstellingen van ”En - Passant”;

·         al geruime tijd bezig zijn met het werken vanuit eigen inzicht, eigen vormgeving, eigen techniek, eigen identiteit, eigen interpretatie;

·        het werk moet meer zijn dan de som van het geheel (zeggingskracht);

·         het werk moet een goede representatie zijn van datgene waar de kunstenaar zich mee bezig houdt;

·        goede beheersing van de techniek die gebruikt wordt;

·         goede afwerking van het geheel;

·        beschikken over een goede bijgewerkte documentatie;

·         bij de realisatie van het project actief meewerken aan de voorkomende activiteiten en werkzaamheden;

·         bereid zijn tot samenwerking, zonder de eigen identiteit te verliezen;

·         bereid zijn zijn/haar inzichten uit te leggen / vragen te beantwoorden;.

·         onderschrijven dat de mede exposanten geen concurrenten zijn maar collega’s.

 

Publiciteit:

middels:

·         persberichten (in dag-, week- en recreatiebladen in de provincie Zeeland):

·         radio (o.a. Omroep Zeeland)

·        t.v. (Omroep Zeeland: de programma's Springtij en De Katse Viool)

·         posters en flyers (in zoveel mogelijk openbare gebouwen en recreatiegebieden).

 

Resultaten:

·         meer dan 60 verschillende deelnemers/kunstenaars hebben geëxposeerd binnen dit project;

·        gemiddeld bezoeken ca. 5000 bezoekers de expositie in de Grote Kerk;

·         diverse manifestaties van andere kunstvormen binnen het project.

 

Overig:

Bijna jaarlijks organiseert de Stichting “En - Passant“ in samenwerking met andere organisaties culturele activiteiten (bv. Goes Montmartre en Goes Kinderstad).

 

Stichting "En-Passant" staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41115358.

 

.
en%20passant002007.gif en%20passant002006.gif en%20passant002005.gif en%20passant002004.gif
Home
En Passant
Deelnemers en hun werk
Uit de geschiedenis
en%20passant002003.gif
Deelnemers van voorgaande jaren