Zie voor informatie over de deelnemers van 2021 de pagina
" deelnemers en hun werk " .
Kunst in de stad 2021
De folder van 2022 is er nog niet.