Zie voor informatie over de deelnemers de pagina
" deelnemers en hun werk " .
De folder voor 2018 moet nog verschijnen.
Zodra deze klaar is zal hij op deze pagina te zien zijn,