Zie voor informatie over de deelnemers de pagina
" deelnemers en hun werk " .
Kunst in de stad 2018